เครื่องพับเหล็ก AMADA Press Brake Machine RG 80

เครื่องพับเหล็ก 80 Ton 2.5 m.  AMADA RG 80
ปี1985


****ขายแล้ว****

สำหรับท่านที่กำลังหาเครื่องจักรรุ่นนี้หรือใกล้เคียง

ให้ติดต่อคุณอู๊ด ที่0840937373

เพราะอาจมีเครื่องจักรรุ่นนี้กำลังนำเข้า

Visitors: 114,330