เครื่องตัดเหล็กแผ่น LVD 13 mm. 3m.

เครื่องตัดเหล็ก LVD 13 มม. 3.1 ม. ( HST 31/13 )
ปลายปี 1991


****ขายแล้ว****

สำหรับท่านที่กำลังหาเครื่องจักรรุ่นนี้หรือใกล้เคียง

ให้ติดต่อคุณอู๊ด ที่0840937373

เพราะอาจมีเครื่องจักรรุ่นนี้กำลังนำเข้า

Visitors: 123,090