เครื่องพับเหล็ก LVD 135 Ton 4 m.

เครื่องพับเหล็กมือสอง LVD 135 TON 4 ม. ( PPBL-H-135/40 )
ปลายปี 1991

****ขายแล้ว****

สำหรับท่านที่กำลังหาเครื่องจักรรุ่นนี้หรือใกล้เคียง

ให้ติดต่อคุณอู๊ด ที่0840937373

เพราะอาจมีเครื่องจักรรุ่นนี้กำลังนำเข้า
Visitors: 140,615