เครื่องพับเหล็ก AMADA Press Brake Machine FaB35D NC9F 35 TON 1.25 m. NC 7 Axis Control

เครื่องพับเหล็ก AMADA FaB35D NC9F 35 TON 1.25 m.

 

Visitors: 123,089