เครื่องตัดเหล็กแผ่น AMADA Shearing Machine S-2565

เครื่องตัดโลหะแผ่น Shearing Machine
AMADA Shearing Machine
Model : S-2565
ตัดเหล็กได้หนาสุด    : 6.5 ม.ม
ขนาดโต๊ะ                 : 8 ฟุต หรือ 2.5 ม.
ระบบการทำงาน        : ไฮโดรลิค
ลักษณะพิเศษ           : ปรับใบได้

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่   0840937373   คุณอู๊ด
Visitors: 129,673