AMADA Press Brake Machine RG 80S

เครื่องพับโลหะแผ่น Press Brake Machine
AMADA Press Brake Machine
Model : RG 80S
พับเหล็กได้หนาสุด    : 9 ม.ม ที่ 1 ม. และ 4 ม.ม. ที่ 2 ม.
ขนาดโต๊ะ                 : 6 ฟุต หรือ 2 ม.
ระบบการทำงาน        : ไฮโดรลิค
ลักษณะพิเศษ           : BACKGAUGE ไฟฟ้า

รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่   0840937373   คุณอู๊ด

****ขายแล้ว****

สำหรับท่านที่กำลังหาเครื่องจักรรุ่นนี้หรือใกล้เคียง

ให้ติดต่อคุณอู๊ด ที่ 084 0937373

เพราะอาจมีเครื่องจักรรุ่นนี้กำลังนำเข้า

Visitors: 129,676